DEmark Show 2019 แสดงผลงานของนักออกแบบสินค้า

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร จัดงาน DEmark Show 2019 ( Design Excellence Award : DEmark 2019) ภายใต้โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2562 เพื่อแสดงผลงานของนักออกแบบในกลุ่มสินค้า 7 กลุ่ม คือ เฟอร์นิเจอร์ ไลฟ์สไตล์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย สินค้าอุตสาหกรรม ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลงานกราฟฟิกดีไซน์ และผลงานออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อส่งเสริมการออกแบบผลงานของผู้ประกอบการไทยโดยใช้ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ

พบกับผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดของดีไซน์เนอร์ ในแต่ละกลุ่มสินค้า โดยมีการจัดแสดงอยู่ ณ:

ชั้น 1 Rassada Hall : นิทรรศการกลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟช่นเครื่องแต่งกาย และ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

ชั้น 3 Wattana Hall :  นิทรรศการกลุ่มสินค้า ไลฟ์สไตล์

ชั้น 4 Event Space ICONCRAFT :  นิทรรศการกลุ่มสินค้า เฟอร์นิเจอร์

ชั้น 5 Kids Avenue : นิทรรศการกลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์  กลุ่มผลงานกราฟฟิกดีไซน์ กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน

 

ในระหว่างวันที่ 1 – 13 มิถุนายน 2562  เวลา 10.00 – 19.00 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

Rate this item
(0 votes)