Print this page

พาณิชย์ จัดใหญ่ โชว์ศักยภาพนักออกแบบสินค้าไทย ใน DEmark Show 2019

พาณิชย์ จัดใหญ่ โชว์ศักยภาพนักออกแบบสินค้าไทย ใน DEmark Show 2019

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการจัดงานนิทรรศการ DEmark Show 2019 นิทรรศการจัดแสดงผลงานสินค้าที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ ภายใต้โครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (DESIGN EXCELLENCE AWARD : DEmark) ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยกระดับความสามารถของนักออกแบบสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมการรับรองคุณภาพการออกแบบด้วยตราสัญลักษณ์ DEMark เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

รายชื่อบุคคลในภาพโดยเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. ม.ล.ภาสกร อาภากร นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ
  2. นางนิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์
  3. นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
  4. นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  5. นางอุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
  6. นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
  7. นางวรางคณา สุเมธาศร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอคอนสยาม ซิกเนเจอร์ จำกัด
Rate this item
(0 votes)

Related items