เปิดตัว “สมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์”

เปิดตัว “สมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์” รุกเสนอทางออกรัฐบาล หนุนใช้ก๊าซธรรมชาติ ลดฝุ่น PM 2.5

เปิดตัวสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ รุกเสนอทางออกรัฐบาลใหม่ หนุนใช้ NGV แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และ ลดอากาศเสียได้จริง

คุณศักดิ์ชัย ลีสวรรค์ นายกสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ (NGV) ในปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานลดลงอย่างต่อเนื่อง และราคาจำหน่ายได้ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ NGV ต้องประสบกับภาวะขาดทุนอย่างหนัก ประกอบกับนโยบายภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ จึงได้จัดตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ที่จะผลักดันให้ภาครัฐสนับสนุนภาคขนส่งและประชาชนให้ได้ใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด และมีราคาถูก”

คุณจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ SKE หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน และการให้บริการสถานีก๊าซธรรมชาติ หลักเอกชนของประเทศไทย โดยให้บริการอัดก๊าซ NGV ขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเหรัญญิกสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ กล่าวว่า “SKE ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) เพื่อสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีราคาถูก โดยการใช้ NGV สามารถช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ช่วยลดฝุ่นควันต่างๆ PM 2.5 ซึ่งมาจากฝุ่นควันดำ จากท่อไอเสียและฝุ่นควันต่างๆ เนื่องจากก๊าซ NGV มีจุดเด่น ในด้านความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสัดส่วนคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆมีปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกจากเครื่องยนต์มีปริมาณต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆไม่ก่อให้เกิด ควันดำหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานงาน พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ทางเลือก กล่าวว่า “SCN มีความยินดีที่ได้ร่วมกับพันธมิตรจัดตั้งสมาคมฯขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการประกอบการธุรกิจก๊าซธรรมชาติให้แข็งแกร่งและมีจุดยืนที่สำคัญในประเทศไทย เพราะก๊าซธรรมชาติที่เรามีอยู่ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศที่จะสามารถสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านคมนาคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเช่น PM 2.5 ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันในปัจจุบันนี้ และจะช่วยกันผลักดันให้ NGV เป็นพลังงานแห่งชาติ มีบทบาทมากขึ้นในทุกๆ ภาคส่วน”

อนึ่งการจัดตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในทุกสายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน ผลักดันการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี  บมจ. สากล เอนเนอยี, บมจ. สแกน อินเตอร์ บจ. วินเนอร์ยี่,  บจ.สระบุรีทรัคเซลล์, บมจ.เกียรติธนาขนส่ง, บมจ.ช ทวี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงยาวเอนเนอร์ยี และ บมจ. สยามราช เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

021253925
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
25793
64366
217871
1068807
1584897
21253925
Your IP: 3.238.99.243
2021-05-19 09:44