NPS สนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมชลประทานแก่บุตรเกษตรกร

NPS สนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมชลประทานแก่บุตรเกษตรกร วิทยาลัยชลประทาน สถาบันสมทบ ม. เกษตร

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS โดย โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบทุนการศึกษาเพื่อเข้ากองทุนการศึกษา “ต้นกล้าเกษตรคืนถิ่น เพื่อความยั่งยืน” จำนวน 1,000,000 บาท แก่ นายสัญชัย เกตุวรชัย ประธานกองทุนสวัสดิการทุนการศึกษาต้นกล้าคืนถิ่นเกษตรเพื่อความยั่งยืน กรมชลประทาน เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรของเกษตรกรในท้องถิ่นให้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้านวิศวกรรมชลประทาน ภายใต้โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อวิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2562  ณ กรมชลประทาน สามเสน

 

Rate this item
(0 votes)