CSR

AKP สานต่อกิจกรรม “AKP จับมือชุมชนคัดแยกขยะต่อเนื่องปีที่ 5”

AKP สานต่อกิจกรรม “AKP จับมือชุมชนคัดแยกขยะต่อเนื่องปีที่ 5”

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP นำทีมพนักงานบริษัทฯ จัดกิจกรรม “AKP จับมือชุมชนคัดแยกขยะต่อเนื่องปีที่ 5” เพื่อส่งเสริมชุมชนให้จัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยกิจกรรมนี้ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และให้คำแนะนำถึงแนวทางการลด และการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายในชุมชนรอบพื้นที่ รวมทั้งได้นำถังขยะจำนวน 20 ใบ มอบให้กับชุมชนหมู่บ้านซิตี้วิลเลจ เพื่อนำขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธี ณ หมู่บ้านซิตี้วิลเลจ ใกล้ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัด สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Rate this item
(0 votes)