กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ร่วมกับเขตประเวศในกิจกรรมวิ่งการกุศล “เขตประเวศมินิมาราธอน ครั้งที่ 1”

คุณสุกัญญา สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน คุณสุกัญญา สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน

กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ร่วมกับเขตประเวศในกิจกรรมวิ่งการกุศล “เขตประเวศมินิมาราธอน ครั้งที่ 1” เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ โรงพยาบาลสิรินธร

กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ร่วมกับเขตประเวศ บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล “เขตประเวศ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1” เพื่อร่วมจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร สานต่อเจตนารมณ์ด้านสุขภาพ และด้านสาธารณสุขที่ต้องการให้คนไทยได้รับบริการทางการแพทย์ พร้อมเครื่องมือแพทย์ ที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์

คุณสุกัญญา สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน เปิดเผยว่ากว่า 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำทุกปี  โดยเฉพาะใส่ใจในด้านสุขภาพของประชาชน มาโดยตลอด เนื่องจากมองว่าการที่คนเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศชาติ ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมด้านสุขภาพ และด้านสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี ในปีนี้กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน จึงเข้าสนับสนุนการจัดกิจกรรมเขตประเวศ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 กิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อนำรายได้หลังการหักค่าใช้จ่าย จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร, ปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 9 แห่งในชุมชน และสมทบเข้ากองทุนพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ เพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ

โดยงานวิ่งการกุศล “เขตประเวศ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 62 ที่สวนหลวง ร.9 และบึงหนองบอน โดยภายในงานจะมีบูธตรวจสุขภาพฟรีจากเลควิวสปอร์ตคลับ และบูธอื่นๆไว้บริการอีกด้วย

Rate this item
(0 votes)