บอร์ด DRT ชมเทคโนโลยีโรบอตยกระดับประสิทธิภาพการผลิต

บอร์ด DRT ชมเทคโนโลยีโรบอตยกระดับประสิทธิภาพการผลิต  

นายประกิต ประทีปะเสน (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT เข้าชมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (โรบอต) ที่นำมาติดตั้งในกระบวนการผลิตทดแทนการใช้แรงงานบางส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่โรงงานได้ดียิ่งขึ้น โดย DRT มีแผนลงทุนติดตั้งโรบอตเพิ่มเติมอีก 50 ตัว ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตก้าวสู่โรงงาน ‘Smart Factory’ ในอนาคต

 

Rate this item
(0 votes)