ติดอาวุธคนรุ่นใหม่! เนสท์เล่เปิดโอกาสเยาวชนไทยเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร ผ่านสื่อดิจิทัล

ติดอาวุธคนรุ่นใหม่! เนสท์เล่เปิดโอกาสเยาวชนไทยเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร ผ่านสื่อดิจิทัล ในการแข่งขัน FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl

เพราะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป ทุกภาคส่วนจึงควรร่วมมือกันจุดประกายให้เยาวชนไทยเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันผ่านหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะดิจิทัล แพลตฟอร์มที่เป็นช่องทางหนึ่งที่ทลายข้อจำกัดด้านระยะเวลาและการเดินทางของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล ด้วยเหตุนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จึงได้ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) เปิดโลกความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการผ่านการถ่ายทอดสดทางออนไลน์และแอปพลิเคชัน ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารให้แก่เยาวชนไทย

FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl เป็นกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารระดับประเทศ ที่มีตัวแทนนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งกันปีละกว่า 200 คน ตลอด 17 ปีที่ผ่านมามีนักวิทยาศาสตร์อาหารเข้าร่วมในเวทีการแข่งขันนี้มาแล้วกว่า 3,800 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เติบโตเป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศต่อไป สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) โดยการแข่งขันในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้ง ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้เข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารและมีส่วนร่วมกับการแข่งขันได้แบบเรียลไทม์ กับการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ (Live Stream) Facebook/FNQB พร้อมด้วยแอปพลิเคชันตอบคำถาม ให้ผู้มาร่วมงานและเยาวชนที่สนใจได้ร่วมสนุกกับการตอบคำถามระหว่างการแข่งขัน ส่งเสริมให้เยาวชนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่ไม่จำกัดเฉพาะแค่ในห้องเรียน พร้อมจุดประกายให้นำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ยกระดับอุตสาหกรรมด้านอาหารของประเทศให้มีศักยภาพในระดับสากล

นายนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนสท์เล่ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของโลก เราให้ความสำคัญกับเยาวชน และให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงาน แสดงความคิดริเริ่ม และเติบโตในสายอาชีพที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังเปิดรับนิสิต นักศึกษาให้มาฝึกงานภายในองค์กรและสอนทักษะที่จำเป็นเพื่อเตรียมเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ ต่อไป สำหรับการแข่งขัน FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl ในครั้งนี้เราได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อให้เยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้นและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนที่เรียนสาขานี้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในสายอาชีพ เนสท์เล่หวังว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยต่อไป”

นายจิรกฤต ลิมปปวิช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตัวแทนทีมชนะเลิศการแข่งขัน FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl ครั้งที่ 17 เผยว่า “นอกเหนือจากการได้ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารที่เราได้เรียนมาตลอด 4 ปีในมหาวิทยาลัยแล้ว การแข่งขันโฟสแตทยังมอบประสบการณ์ที่มีค่ามากมาย เช่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มาแข่งขันตอบปัญหา ทำให้เราได้มิตรภาพที่ดีและได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ร่วมกันผ่านการแข่งขัน โดยหลังจากนี้ พวกผมจะมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่โรงงานเนสท์เล่ ประเทศสิงคโปร์ ผมอยากนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะในส่วนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการลดจุดด้อยและเพิ่มจุดดีให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคให้มากที่สุด ผมเชื่อว่าการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารต่างๆ จากโครงการนี้จะช่วยพัฒนาให้คนรุ่นใหม่ได้นำความรู้มาพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยต่อไป”

ตัวแทนนักศึกษาที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน เผยว่า “แม้วันนี้จะไม่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตัวเอง แต่ก็ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารต่างๆ มากมายเหมือนกับได้ลงแข่งขันจริง เพราะนอกจากเฟซบุ๊กไลฟ์แล้ว ยังมีการใช้แอปพลิเคชัน ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมสนุกตอบคำถาม ได้อีกด้วย ทำให้เราได้ต่อยอดความรู้ของเราที่ไม่ได้จำกัดแค่คำถามจากการแข่งขัน ซึ่งมีประโยชน์กับทั้งตัวเราและคนอื่นๆ ด้วย”

นางสาวเอริณ พันธิสุนทร  Management Trainee บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และตัวแทนทีมชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารครั้งที่ 13 กล่าวว่า “การแข่งขัน FoSTAT-Nestlé Quiz Bowlทำให้ได้รับประสบการณ์มากมาย ได้ไปดูงานที่โรงงานเนสท์เล่ที่สิงคโปร์ เห็นการทำงานในสายงานเดียวกันของต่างประเทศว่าเขาทำอย่างไร มีเทคโนโลยีอะไรบ้าง สำหรับประเทศไทย ในปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ดูได้ว่าสินค้าชนิดนั้นมีส่วนผสมอะไรบ้าง หรือมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างไร บทบาทของนักวิทยาศาสตร์อาหารรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับสื่อดิจิทัลจะช่วยสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีคนหยิบยกมาพูดถึงเท่าไร ส่วนตัวเอง การได้ทำงานในอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นเป้าหมายในชีวิต เพราะเชื่อว่าเป็นสายงานที่มีความสำคัญต่อประเทศของเรา ในอนาคตนอกจากทำงานในองค์กรแล้วก็อยากมีส่วนช่วยสังคมให้มากขึ้น อาจจะเริ่มจากทำโครงการภายในองค์กรของเราเอง เช่น โครงการคนไทยแข็งแรง หรือคาราวานครอบครัวแข็งแรง ก็อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู้โภชนาการออกไปในวงกว้างมากขึ้น”

เนสท์เล่เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการนำดิจิทัล แพลตฟอร์มมาช่วยเปิดโลกความรู้ด้านอาหารและโภชนาการผ่านการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl นี้ จะมีส่วนสำคัญในการจุดประกายความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยให้ก้าวหน้าและมีมาตรฐานระดับสากลต่อไป

Rate this item
(0 votes)