ทอท. วางใจ บลจ.กรุงไทย บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 ปี

ทอท. วางใจ บลจ.กรุงไทย บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 ปี

นายวิชัย บุญยู้ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ซึ่งจดทะเบียนแล้วร่วมด้วย นายวีระ วุฒิคงศิริกูล (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบลจ.กรุงไทย ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย ฯ  เป็น ระยะเวลา 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป โดยมี นางสาวหัสวรา แสงรุจิ (ที่ 2 ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.กรุงไทย และ นายวิสิฏฐ์ บาลี (ที่ 1 ขวา) กรรมการกองทุนฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆนี้

____________________

AOT entrusts KTAM to manage provident fund for 3 years

Mr.Wichai Bunyu (2nd left), the President of The Airports Of Thailand PCL. Employee’s Registered Provident Fund (AOT) and Mr. Visit Balee (1st right), Fund committee recently held a Provident Fund management contract signing ceremony with Mr. Veera Vutthikongsirigool (1st left), First Senior Executive Vice President, Chief Investment Officer of Krungthai Asset Management (KTAM) together with Ms. Hasawara Sangruji (2nd right), Senior Executive Vice President, Chief  Provident Fund Business Officer of KTAM at AOT Head Office, Don Mueang, Bangkok.

Rate this item
(0 votes)