KUMWEL ผนึก APM PST เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.พิษณุโลก

KUMWEL ผนึก APM PST เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.พิษณุโลก

นายวราวุธ อรุโณทัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แกนนำการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุน ณ โรงแรม เดอะ พาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลจำนวนมาก

 

Rate this item
(0 votes)