กฟผ. จัดพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล

กฟผ. จัดพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานถวายผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม กฟผ. และชุมชนโดยรอบ กฟผ. สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน 10.9 ล้านบาท มุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาของไทย

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2562) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถวายเงินผ้าป่าในนาม กฟผ. บริษัทในกลุ่ม กฟผ. และผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท รวมทั้งเงินสมทบจากพนักงาน กฟผ. และชุมชนโดยรอบ กฟผ. อีกจำนวน 967,192.26 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,967,192.26 บาท เพื่อมอบเป็นทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

สำหรับ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กฟผ. ได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2547 รวมจำนวนเงินกว่า 27.1 ล้านบาท อันเป็นการสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านศาสนา เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย กองบาลีสนามหลวง กองงานพระธรรมทูต กองธรรมสนามหลวง และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถึงเป็นทุนเล่าเรียนสำหรับคณะวิปัสสนาจารย์ พระธรรมทูต โรงเรียนปริยัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรม ให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

004604192
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22882
34198
245676
1310422
132339
1261906
4604192
Your IP: 35.173.48.53
2020-07-04 17:30