การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน)

ผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยมีพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ แถลงว่า จากการที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้อนุมัติให้เปิดซองเอกสารซองที่ 2 (ข้อเสนอเทคนิค) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการเปิดซองเอกสารซองที่ 2 (ข้อเสนอเทคนิค) โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมทั้งหมด 2 ราย คือ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส และกลุ่ม Grand Consortium โดยกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร สละสิทธิ์ไม่เข้าร่วมกระบวนการเปิดซอง ทั้งนี้ ในการดำเนินการเปิดซองในวันดังกล่าวมีผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าร่วมและผู้สังเกตการณ์อิสระจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าสังเกตการณ์ โดยได้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ กล้องวงจรปิด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานความก้าวหน้าในการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอเทคนิค) ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ รับทราบในเบื้องต้น และได้มีมติให้มีหนังสือเชิญผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสามรายมาบรรยายสรุป (Presentation) ในวันที่ 1 และ 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งการบรรยายสรุปของผู้ยื่นข้อเสนอในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RFP)

ทั้งนี้ กระบวนการของการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอเทคนิค) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ ต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของสนามบินในอนาคตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินข้อเสนอ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

003261946
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51999
47835
99834
114648
51999
459947
3261946
Your IP: 3.235.75.174
2020-06-01 23:25