งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 7

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 7 และ วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบคุณงามความดี  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งประสบความสำเร็จในการทำงาน มีความดีเด่น ในการปฏิบัติหน้าที่ และอุทิศตนให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยสมาคมฯได้รับเกียรติจากนายพละ สุขเวช อดีตผู้ว่าการ ปตท. เป็นประธานในพิธี

งานประกาศเกียรติคุณประจำปี 2562  วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 7 และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16 จะจัดให้มีขึ้น ในวันที่ 15 สิงหาคม  2562 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ถนนวิทยุ

Rate this item
(0 votes)