Print this page

แมกซ์ โฟลว์ ลงนามซื้อขายที่ดินเพื่อสร้างโรงงานใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2

แมกซ์ โฟลว์ ลงนามซื้อขายที่ดินเพื่อสร้างโรงงานใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แมกซ์ โฟลว์ อินดัสทรี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เอชซีพี ปั๊ม แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด จากประเทศไต้หวัน ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยโรงงานแห่งใหม่นี้จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 จะช่วยเสริมกำลังการผลิตปั๊มน้ำของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

บรรยายภาพ  นางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดินอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินกับ นาย ป๋ออี้ ฟาง (ซ้าย) ประธาน บริษัท แมกซ์ โฟลว์ อินดัสทรี้ จำกัด

Rate this item
(0 votes)

Related items