CSR

ซีเมนส์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มอบตาข่ายดักขยะปากท่อ

ซีเมนส์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มอบตาข่ายดักขยะปากท่อ และจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เพื่อชุมชนในจังหวัดระยอง

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ (ที่ 3 จากขวา) เข้าร่วมเปิดงาน Siemens Beach Cleaning Day พร้อมด้วย คุณกิตติพล แต่งผิว (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง คุณธนิต อังควินิจวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) โดยมี คุณมาร์คุส ลอเรนซินี (กลาง) ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ซีเมนส์ จำกัด คุณสุปรียา มกรามณี (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายการเงิน บริษัท ซีเมนส์จำกัด และ คุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานอาวุโส และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจซีเมนส์สมาร์ทอิสฟราสตรัคเจอร์ ให้การต้อนรับ ในการนี้บริษัท ซีเมนส์ จำกัดยังได้มอบตาข่ายดักขยะปากท่อระบายน้ำความยาว 3 เมตร สำหรับระบบระบายน้ำท้องถิ่นรอบเมืองระยอง เพื่อช่วยลดการปล่อยของเสียจากระบบระบายน้ำลงสู่ทะเล

ซีเมนส์ประเทศไทยจัดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ Siemens Caring Hands ที่ซีเมนส์มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาของบริษัท ที่จะสร้างประโยชน์ต่อชุมชนที่เราอาศัยทำงาน และดำเนินธุรกิจ

จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้เผยแพร่ถึงปัญหาขยะของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก และมีการปล่อยขยะลงสู่ทะเลถึงกว่า 1 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลและมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศและลมฟ้าอากาศมหาสมุทร

โดยในปีนี้ ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และเทศบาลนครระยอง  ซีเมนส์ ได้สนับสนุนตาข่ายดักขยะปากท่อระบายน้ำความยาว 3 เมตร สำหรับระบบระบายน้ำท้องถิ่นรอบเมืองระยอง พร้อมทั้งได้ร่วมบริจาคถุงเก็บขยะไนล่อนและอุปกรณ์อื่นๆ ให้กับชาวบ้านและหน่วยงานราชการ เพื่อนำไปใช้ในการทำความสะอาดสาธารณะที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

“ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีแนวโน้มว่าปริมาณการทิ้งขยะจะเพิ่มขึ้น ประกอบกับการจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น การร่วมรณรงค์ ให้ความรู้และเข้าใจถึงผลเสียของขยะที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม และการใช้เวลาในการย่อยสลายหลายร้อยปีนั้น เป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนักและถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ซีเมนส์ ซึ่งมีสาขาอยู่ที่จังหวัดระยอง เห็นความสำคัญในเรื่องนี้” ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าว

 “ตาข่ายดักขยะปากท่อนี้ แม้จะเป็นการแก้ปัญหาปลายทาง แต่เป็นทางออกที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ผลดีในการช่วยลดการปล่อยของเสียจากระบบระบายน้ำลงสู่ทะเล เทศบาลนครระยองได้ติดตั้งตาข่ายดักขยะปากท่อนี้มากกว่า 20 แห่งแล้ว มีของเสียมากกว่า 2-3 ตันต่อวัน ที่เก็บได้จากท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครระยอง” นายกิตติพล  แต่งผิว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง กล่าว

ซีเมนส์ ยังได้เชิญชวนพนักงานมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมปกป้องสภาพแวดล้อมของเราในกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด "Beach Cleaning Day" ณ หาดแหลมเจริญ จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถรวบรวมขยะได้กว่า 500 กิโลกรัม หรือครึ่งตัน จากรอบชายหาดแหลมเจริญ

นอกจากนั้น ซีเมนส์ ยังได้จัดทำป้ายรณรงค์ลดการทิ้งขยะใน 2 พื้นที่ คือบริเวณชายหาดแหลมเจริญที่กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด และบริเวณชุมชนเก้ายอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและสร้างความตระหนักให้กับชาวเมืองเพื่อช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อม

“ซีเมนส์ก่อตั้งเมื่อ 170 ปีที่แล้วที่ประเทศเยอรมนี จากแนวคิดที่ว่า บริษัท ไม่ควรมุ่งเน้นที่การเพิ่มผลกำไรสูงสุดเท่านั้นแต่ควรรับใช้สังคมด้วย การให้และการรับใช้สังคมในขณะที่ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนนั้น ถือเป็นหัวใจของกลยุทธ์ของซีเมนส์ พวกเรามาที่นี่วันนี้ เพื่อตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรมจิตอาสา ผมขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและทุกคนที่ร่วมสละเวลาและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของเราที่จะสร้างประโยชน์ต่อชุมชนที่เราอาศัยและทำงาน ตลอดโครงการเราจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” นายมาร์คุส ลอเรนซีนี ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีเมนส์ประเทศไทย กล่าว

ซีเมนส์ประเทศไทยยังต้องการสร้างความตระหนักรู้ ให้ความรู้และเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานที่มีต่อการจัดการปัญหาขยะและพลาสติก เมื่อต้นปีนี้ซีเมนส์ร่วมมือกับโครงการวน ของบมจ.ทีพีบีไอ ซึ่งเป็นโครงการ ที่แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกโดยใช้แนวคิด“ เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน” นอกจากนี้เรายังริเริ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร โดยกลุ่มพนักงานอาสาสมัครของซีเมนส์ ที่มีแนวคิดในการเริ่มสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานด้วยกันในเรื่องการบริหารจัดการขยะ โดยเริ่มต้นจากในบริษัทก่อน และหวังว่าพนักงานจะสามารถนำไปขยายผลต่อในที่พักอาศัยของตัวเอง และชุมชนต่อไป

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ซีเมนส์ ได้ให้การสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น เช่น การสนับสนุนสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนการบริจาคหนังสือและคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอีกด้วย

 

เกี่ยวกับ ซีเมนส์ ประเทศไทย

ซีเมนส์ประเทศไทยดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่าศตวรรษ เป็นผู้นำในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล ซีเมนส์มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าในการพัฒนาพลังงานและการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชีวิตและสังคมของผู้คนโดยรวม ปัจจุบัน ซีเมนส์ประเทศไทยดูแลการดำเนินงานในประเทศพม่าและกัมพูชาอีกด้วย

เกี่ยวกับ ซีเมนส์

บริษัท ซีเมนส์ เป็นบริษัทผลิตเทคโนโลยีไฟฟ้าระดับโลกที่มีความเป็นเลิศทางวิศวกรรม นวัตกรรมคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความเป็นสากลมานานกว่า 170 ปี ที่มีอยู่ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตและจำหน่ายพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะสำหรับอาคาร ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัลในอุตสาหกรรมการผลิต และภายใต้การบริหารผ่านธุรกิจที่มีการบริหารแยก ซีเมนส์โมบิลิตี้ (Siemens Mobility) เป็นผู้นำในการจัดหาโซลูชันด้านธุรกิจยานยนต์อัจฉริยะสำหรับการขนส่งทางรถไฟและทางถนน และเนื่องจากซีเมนส์ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ซีเมนส์ Healthineers AG และ Siemens Gamesa Renewable Energy ซีเมนส์จึงเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการบริการด้านการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัล รวมถึงการหาโซลูชันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตพลังงานลมทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง ในปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซีเมนส์สร้างรายได้ 83.0 พันล้านยูโรและกำไรสุทธิ 6.1 พันล้านยูโร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 บริษัท มีพนักงานประมาณ 379,000 คนทั่วโลก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.siemens.com

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

022624230
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
11240
49579
11240
671738
1767374
22624230
Your IP: 3.235.173.155
2021-06-13 04:14