ความสำเร็จระยะยาวขององค์กร ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ

ความสำเร็จระยะยาวขององค์กร ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ

  • ก่อนวันหนี้นิเวศโลกประจำปี 2019 (29 กรกฏาคม 2019) การอยู่ร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรจากโลกเพียงใบเดียว กลายเป็นเข็มทิศอันทรงพลังในการประเมินกลยุทธ์องค์กรท่ามกลางข้อจำกัดด้านทรัพยากรในระบบนิเวศ

ก่อนหน้าวันหนี้นิเวศโลก (Earth Overshoot Day) ที่ผ่านมา ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น ได้เคยมีการประกาศถึงคำมั่นสัญญาในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรจากโลกเพียงใบเดียว (One-planet compatibility) ในเรื่องของกรอบการทำงานที่จำเป็นต่อความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว โดยในเอกสาร White Paper เกี่ยวกับการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ได้มีการเผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม ได้วางแนวทางโดยละเอียดพร้อมกับมาตรวัดที่สนับสนุนกรอบการทำงานเพื่อการอยู่ร่วมกันและการสร้างความก้าวหน้าของมนุษยชาติโดยใช้ทรัพยากรจากโลกเพียงใบเดียว โดยเป็นการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายรอยเท้านิเวศโลก (Global Footprint Network) องค์กรนานาชาติด้านความยั่งยืนที่คิดค้นในเรื่องของรอยเท้าทางนิเวศ หรือ Ecological Footprint ซึ่งเป็นผลกระทบทางระบบนิเวศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

วันหนี้นิเวศโลก เป็นวันที่กำหนดขึ้นเมื่อความต้องการของมนุษย์ทั้งในเรื่องอาหาร ไฟเบอร์ ป่าไม้และการดูดซับคาร์บอน (รอยเท้านิเวศทั่วโลก) อยู่ในระดับที่เกินความสามารถที่ระบบนิเวศของโลกจะรองรับหรือผลิตขึ้นมาใหม่ได้ทันในปีนั้นๆ (ความสามารถทางชีวภาพของโลก) โดยในปีนี้ตามข้อมูลจากเครือข่ายรอยเท้านิเวศโลก วันหนี้นิเวศโลกมาถึงเร็วที่สุดคือวันที่ 29 กรกฏาคมที่ผ่านมา ซึ่งในวันเน้นให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพเร็วเกินกว่าที่ธรรมชาติจะผลิตขึ้นใหม่ได้ทันถึง 1.75 เท่า ทำให้เกิดการขาดดุลทางระบบนิเวศมากขึ้นไปอีก 4 เดือนจากการเผาผลาญทรัพยากรที่เป็นต้นทุนธรรมชาติบนโลก หรืออาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ “ใช้” โลกไป 1.75 เท่า การปลดปล่อยคาร์บอนคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ของรอยเท้านิเวศทั้งหมด

ตั้งแต่โลกตกอยู่ในสภาพการเป็นหนี้นิเวศตั้งแต่ ช่วงตอนต้นของทศวรรษที่ 1970 วันหนี้นิเวศโลกก็เลื่อนวันตามรอบปีปฏิทินโดยมาถึงเร็วขึ้นเรื่อยๆ 30 ปีที่แล้ว ยังอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถัดมาอีก 20 ปีก็เลื่อนเร็วขึ้นจนมาอยู่ปลายเดือนกันยายน หลังจากที่วันหนี้นิเวศมาถึงช้าลงได้ไม่นาน ก็เริ่มร่นเข้ามาใกล้ขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการดูดซับคาร์บอนในปริมาณมาก

แนวโน้มที่พลิกผัน

การอยู่ร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรจากโลกใบเดียวจำต้องมีการย้ายวันหนี้นิเวศโลกกลับสู่วันที่ 31 ธันวาคมหรือไกลกว่านั้น การเป็นเศรษฐกิจปลอดคาร์บอนนับเป็นแรงผลักอันทรงพลังสู่การย้ายวัน #MoveTheDate  ตามข้อมูลจากเครือข่ายรอยเท้านิเวศโลก การลดการปลดปล่อยคาร์บอนทั่วโลกเพียงครึ่งเดียวจะช่วยย้ายวันให้ไกลออกไปได้ 3 เดือน สำหรับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายรอยเท้านิเวศโลกเพื่อประเมินหาโซลูชัน ซึ่งการวิจัยของ 2 องค์กรนี้ชี้ให้เห็นว่าหากทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ของอาคารและระบบโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีอยู่มีการติดตั้งระบบจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนที่มีพร้อมอยู่แล้วจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค และบรรดาพันธมิตร ด้วยสมมุติฐานที่ว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของมนุษย์แต่อย่างใด วันหนี้นิเวศโลกก็อาจจะถูกย้ายให้ไกลออกไปอย่างน้อย 21 วัน นั่นหมายความว่าลำพังการปรับปรุงระบบจัดการพลังงานเพียงอย่างเดียวสามารถสร้างความแตกต่างได้มากถึง 3 สัปดาห์  และการมองอีกมุมก็คือ หากเราย้ายวันหนี้นิเวศโลกให้ไกลออกไป 5 วันในทุกๆ ปี เราจะกลับสู่การใช้ทรัพยากรบนโลกใบเดียวได้ก่อนปี 2050 สอดคล้องกับ Paris Climate Agreement

“บริษัทชั้นนำอย่างชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพด้านพลังงานและการใช้ทรัพยากร รื่นรมย์กับโมเดลธุรกิจที่เจริญเติบโตเนื่องจากโมเดลนี้สร้างบนฐานของการช่วยให้มนุษยชาติหลุดจากการเป็นหนี้ระบบนิเวศ” มาธิส แวกเกอร์นาเจล ผู้ก่อตั้ง Global Footprint Network กล่าว

“การอยู่ร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรบนโลกใบเดียวกลายเป็นการวัดผลแบบใหม่ว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีช่วยสังคมได้หรือไม่ ช่วยย้ายวันหนี้นิเวศโลกให้ไกลออกไปได้หรือไม่” นายซาเวียร์ ฮูท รองประธานอาวุโสฝ่าย Global Safety, Environment, Real Estate กล่าว “มาตรวัดดังกล่าวเน้นย้ำการมองจากภายนอกเข้ามา และมองจากภายในออกไป มาช่วยในการดำเนินธุรกิจ “เราดำเนินธุรกิจบนข้อจำกัดและอยู่ในขอบเขตของการใช้ทรัพยากรบนโลกเพียงใบเดียวหรือไม่? และ สิ่งที่เราเสนอเพื่อให้ลูกค้าของเราพ้นจากสภาพการเป็นหนี้ระบบนิเวศอย่างจับต้องได้หรือไม่? หากคำตอบที่ได้เป็นไปในเชิงบวก นั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถเจริญเติบโตได้ในระยะยาว การเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันนี้จะมีน้ำหนักและมีคุณค่ามากในสายตาของนักลงทุน ตลาดต่างๆ รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้ที่เดียว” 

ตัวบ่งชี้สำหรับธุรกิจ

ในปี 2019 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และ เครือข่ายรอยเท้านิเวศ หรือ Global Footprint Network ได้ร่วมมือกันในการเชิญชวนให้บรรดาผู้นำธุรกิจช่วยกันประเมินว่ากลยุทธ์ความร่วมมือเพื่อการใช้โลกใบเดียวสามารถสร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่าให้กับตลาดต่างๆได้อย่างไร องค์กรที่เป็น One-planet คือองค์กรที่นำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยรักษาสมดุลของธรรมชาติจากสิ่งที่ระบบนิเวศบนโลกสามารถมอบให้อย่างพอเพียง ที่พิเศษไปกว่านั้นคือองค์กรเหล่านั้นมีโมเดลธุรกิจที่ช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรซึ่งมีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่าองค์กรที่ไม่สามารถยืนหยัดอยู่บนความก้าวหน้าด้วยการใช้ทรัพยากรจากโลกใบเดียว ที่จะต้องเผชิญกับความต้องการที่หดตัวลงพร้อมกับเพิ่มความเสี่ยงในขณะเดียวกัน

ความเจริญก้าวหน้าที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรบนโลกใบเดียว เป็นเข็มทิศนำทางที่เรียบง่ายสู่การประเมินกลยุทธ์ขององค์กรท่ามกลางคำถามสำคัญ 2 ประการ นั่นคือ “เราจะดำเนินธุรกิจบนข้อจำกัดของการใช้ทรัพยากรจากโลกใบเดียวได้หรือไม่? และ “การนำเสนอของเราช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องเป็นหนี้นิเวศโลกได้หรือไม่? ตามที่มีการระบุอยู่ใน White Paper สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารระดับสูง “กรณีศึกษาทางธุรกิจสำหรับการเจริญเติบโตด้วยการใช้ทรัพยากรจากโลกใบเดียว” แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่มอบคุณค่าในระยะยาวจากหลายบริษัทในหลากหลายภาคส่วน เช่น พลังงาน อาหาร การดูแลสุขภาพ และการบำบัดของเสีย

Hashtags:  #LifeIsOn #EcoStruxure #MoveTheDate

Rate this item
(0 votes)