เชิญสัมมนาฟรี!! ด้านออกแบบอุตสาหกรรมการผลิต AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day 2020

เชิญสัมมนาฟรี!! ด้านออกแบบอุตสาหกรรมการผลิต AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day 2020

แอพพลิแคด และแดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ขอเชิญร่วมงานแสดงเทคโนโลยีด้านการออกแบบอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี งานดีที่วิศวกร และนักออกแบบอุตสาหกรรมรอคอย งานที่รวมผู้ใช้งาน และคนรัก SOLIDWORKS ไว้มากที่สุดในอาซียน กับการเปิดขีดความความสามารถใหม่กับเวอร์ชั่น 2020 ใน AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day 2020 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ อย่างครบวงจร ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งด้านอุตสาหกรรมการผลิต วิศวกรรม สถาปัตยกรรมและก่อสร้าง ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS จาก แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ (Dassault Systemes) มากว่า 25 ปี ทั้งนี้บริษัทฯ ยังจัดงาน AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน การออกแบบอุตสาหกรรมการผลิตอย่างครบวงจร พร้อมเปิดตัวซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม “SOLIDWORKS® 2020” เวอร์ชั่นใหม่อย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Next Chapter of Manufacturing” เพื่อให้ความรู้เทคโนโลยีด้านการออกแบบอุตสาหกรรมที่รองรับทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการทางความคิด, การออกแบบ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต่อยอดมาจากงาน CAD อาทิ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Validate)  การใช้งานเครื่องจักร, เครื่องปรินท์โลหะ (Metal 3D Printer) เครื่องตรวจวัดชิ้นงานระหว่างการผลิต (GOM-3D Inspection Scanner) การนำเสนองานแบบใหม่ที่สามารถดูเครื่องจักร ชิ้นงาน วิธีการประกอบชิ้นงานต่างๆ โดยใช้ AR และ VR เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการสื่อสารระหว่างการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ท่านสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่ เพื่อให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุคนี้

พบกันในงาน “AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day 2020” (SWID 2020)  วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ Grand Hall ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานดีปีละครั้งที่คุณไม่ควรพลาด งานนี้ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน สำรองที่นั่งได้ที่  https://bit.ly/2kri8Y1

Rate this item
(0 votes)