มิชลิน, คอนติเนนทอล และ สแม็ค ร่วมมือกันพัฒนา Rubberway®

มิชลิน, คอนติเนนทอล และ สแม็ค ร่วมมือกันพัฒนา Rubberway® แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมา เพื่อการวางแผนปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ

มิชลิน ผู้นำระดับโลกด้านยางรถยนต์และการสัญจรอย่างยั่งยืน จับมือกับ คอนติเนนทอล เอจี บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและผู้นำระดับโลกด้านการผลิตยางรถยนต์ และ สแม็ค (Smag) บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการเกษตรชั้นนำ ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการพัฒนาโซลูชั่นทางเทคโนโลยีและนำไปใช้งานเพื่อการวางแผนปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนในระบบซัพพลายเชนของยางธรรมชาติ โดยโซลูชั่นซึ่งใช้ชื่อว่า Rubberway® (รับเบอร์เวย์) นี้ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุมระดับโลกว่าด้วยยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (Global Platform for Sustainable Natural Rubber)

ความร่วมมือดังกล่าวมีกำหนดเริ่มดำเนินธุรกิจภายในปลายปี 2562 (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

Rubberway® เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม กิจการสังคม ตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ตั้งแต่โรงงานแปรรูปยางพารา (ปลายน้ำ) ไปจนถึงการปลูกยางพารา (ต้นน้ำ) Rubberway® จะช่วยให้ผู้ผลิตยางรถยนต์ได้ทราบข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมด ส่งผลให้สามารถแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระบบห่วงโซ่ยางธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ระบบซัพพลายเชนของยางธรรมชาติมีความซับซ้อนสูง เนื่องจากประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก ได้แก่ เกษตรกรราว 6 ล้านคน พ่อค้าคนกลางราว 1 แสนคน และโรงงานแปรรูปอีกกว่า 500 แห่ง

แอพพลิเคชั่น Rubberway® ซึ่งผลิตขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ‘สแม็ค’ เริ่มนำมาใช้งานตั้งแต่ปี 2560 โดยมีการใช้งานจริงในประเทศผู้ผลิตยางรายหลักๆ อาทิ ประเทศไทย, อินโดนีเซีย, ไอวอรี โคสต์, ไนจีเรีย, กานา และบราซิล

ในการร่วมทุนครั้งนี้ มิชลินสนับสนุนสิทธิ์ในการใช้งานและการใช้ประโยชน์ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ขณะที่คอนติเนนทอลเป็นผู้สนับสนุนทุน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าวแพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ส่วนสแม็คจะมีบทบาทในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและความชำนาญเฉพาะทางในด้านโซลูชั่นทางดิจิตัลเพื่อการเกษตร

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ พันธมิตรทุกฝ่ายต่างต้องการผลักดันให้ Rubberway® เป็นโซลูชั่นอิสระที่ผู้มีบทบาทด้านยางธรรมชาติสามารถใช้งานง่าย และช่วยให้ระบบซัพพลายเชนมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

Rate this item
(0 votes)