“ISACA” ปลดล็อค เจาะลึก งานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ธุรกิจในยุคดิจิทัล

“ISACA” ปลดล็อค เจาะลึก งานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ธุรกิจในยุคดิจิทัล ในงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2562

นายเสนีย์ วัชรศิริธรรม (ที่ 6 จากซ้าย) นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพื้นกรุงเทพฯ หรือ ISACA-Bangkok Chapter พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมกันจัดงานสัมมนาทางวิชาการ 2562 ในหัวข้อการสร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ “Crafting The Cybersecurity Excellences” ISACA Bangkok Chapter Annual Conference 2019 เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี และร่วมกันกำหนดอนาคตของการนำแนวทาง GRC มาบริหารจัดการกับด้าน Cybersecurity จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หลากหลาย เพื่อแชร์มุมมองการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการควบคุม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21 เมื่อเร็วๆนี้

บรรยายภาพ : 4 ผู้หญิงคนสำคัญด้านไอทีในโครงการ SheLeadTech ภายใต้การดำเนินงานของ ISACA Bangkok Chapter  

บรรยายภาพ: วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของประเทศไทยและจากสิงคโปร์ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายด้าน Cyber Security ภายในงานการประชุมวิชาการ ISACA Annual Conference 2019  บันทึกภาพร่วมกับกรรมการสมาคม

Rate this item
(0 votes)