Print this page
CSR

กฟผ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และพันธมิตร จ.อุบลราชธานี “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่”

กฟผ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และพันธมิตร จ.อุบลราชธานี ปล่อยคาราวานกระทรวงศึกษาธิการ “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ฯ

กฟผ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และพันธมิตร จ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปล่อยคาราวานกระทรวงศึกษาธิการ “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่” โดย กฟผ. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 200,000 บาท ซื้อเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้า เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ฯ ต่อไป

นายธนพร สมศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปล่อยคาราวานกระทรวงศึกษาธิการ “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่” ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 200,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้า โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบและส่งมอบต่อให้ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในฐานะประธานกรรมการอาชีวศึกษา จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม กฟผ. ห่วงใยและติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยอย่างใกล้ชิด โดยสนับสนุนและช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับจังหวัดอุบลราชธานี ภาคีเครือข่ายสถานศึกษา และพันธมิตร เข้าช่วยเหลือประชาชน ทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งของสาธารณประโยชน์ รวมทั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า บำบัดน้ำเน่าเสีย ส่งทีมแพทย์เฉพาะกิจและทันตแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาและดูแลสุขภาพอนามัย ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอุบลฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว

Rate this item
(0 votes)

Related items