CSR

เซอร์เทนตี้ห่วงใยผู้สูงอายุ

เซอร์เทนตี้ห่วงใยผู้สูงอายุ

น.ส.ชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย น.ส. พรภัทร จิรเรืองปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ (Certainty) ร่วมถ่ายภาพกับ น.ส.มาสฉวี วัฒนไชย หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ นางสินีนุช ขำดี หัวหน้าหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดตัว “โครงการอิ่มบุญ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ปีที่ 7” กิจกรรมส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ สนับสนุนโครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ

 

Rate this item
(0 votes)