สภาวิศวกร จัดงานเสวนา “เมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย”

สภาวิศวกร จัดงานเสวนา “เมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย” แนะดึง “วิศวกรไทย” ร่วมเมกะโปรเจกต์ ถ่ายทอดนวัตกรรม-ลดการนำเข้าวัสดุก่อสร้าง

สภาวิศวกร (COE) จัดงานเสวนา “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก อาทิ ดร. วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯลฯ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดย ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดย สภาวิศวกร แนะดึง “วิศวกร-ช่างเทคนิคไทย” ลุยเมกะโปรเจกต์แบบมีส่วนร่วม พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม อาทิ ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง การผลิต ฯลฯ หนุนใช้วัสดุชิ้นส่วนแบรนด์ไทยพัฒนาโครงการ ยกระดับศักยภาพวิศวกรไทยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยี-นำเข้าสิ่งก่อสร้าง

ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร กล่าวว่า จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ของภาครัฐ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในระยะเร่งด่วน 8 ปี (พ.ศ. 2558-2565) เป็นจำนวนถึง 44 โครงการ วงเงิน 1.974 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาด้านการขนส่งทางถนน ระบบราง ทางน้ำ และทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการด้านระบบราง อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 7 เส้นทาง 993 กิโลเมตร ในเส้นทางฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย เส้นทางชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โครงการความร่วมมือด้านรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน 252 กม. และ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) 3 เส้นทาง ในสายพัทยา-มาบตาพุด สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรีโครงการลงทุนขนาดยักษ์รถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน การขยายสนามบินสุวรรณภูมิอู่ตะเภา โครงการลงทุนขนาดยักษ์ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ฯลฯ แต่ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กลับพบข้อจำกัดในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ทั้งในขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง และการผลิตแก่วิศวกรไทย อันเป็นผลให้ประเทศไทย มีความจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนำเข้าสิ่งก่อสร้างจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

และเพื่อส่งเสริมให้วิศวกรและช่างเทคนิคชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งสนับสนุนการใช้วัสดุชิ้นส่วนที่บริษัทไทยสามารถผลิตได้เข้ามาใช้ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่กับการศึกษาวิจัยและพัฒนา สู่หนทางลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ สภาวิศวกร จึงได้จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย” ขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการเสวนาจำนวนมาก อาทิ นายจุลเทพ จิตะสมบัติ วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการปรับปรุงทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิศวกรและ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ นายศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน กรมการขนส่งทางราง โดยมี ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ ภายในงานเสวนา ยังมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ทั้งนี้ สภาวิศวกร ได้จัดงานเสวนาดังกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธานเปิด ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาจำนวนมาก ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสภาวิศวกรได้ที่เว็บไซต์ www.coe.or.th หรือติดต่อสายด่วน 1303

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

021254358
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
26226
64366
218304
1069240
1584897
21254358
Your IP: 3.238.99.243
2021-05-19 09:54