Print this page

ประกวดไอเดียธุรกิจ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง เข้มข้นรอบ 100 ทีม

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ประกวดไอเดียธุรกิจ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง เข้มข้นรอบ 100 ทีม ออมสินจับมือกูรูธุรกิจเฟ้นหาหัวกะทิ

ธนาคารออมสิน“ปลื้ม”โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 7 กว่า 1,000 ทีม ส่งผลงานประกวด คัดเหลือ 100 ทีม เข้า Workshop จากกูรูธุรกิจ เฟ้นหานักธุรกิจ SMEs Startup ตัวจริง ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน นี้

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปีที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ป “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”  ชิงเงินทุนประเดิมในการประกอบธุรกิจจากธนาคารออมสิน มูลค่ารวมสูงถึงกว่า 3 ล้านบาท โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินทุนประเดิมสูงถึง 1 ล้านบาท  หลังจากธนาคารได้เปิดรับผลงานไอเดียธุรกิจที่ทำได้จริง โดยรวมกันเป็นทีมๆละไม่เกิน 3 คน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2562 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฯ จำนวน 1,122 ทีม ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ผลงานไอเดียธุรกิจที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้มีความหลากหลายและน่าสนใจ เช่น ผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตร การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโลจิสติกส์ นวัตกรรมอาหาร ธุรกิจสร้างแพลตฟอร์ม IOTที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ไปจนถึงธุรกิจที่สอดรับเทรนด์ที่ประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เป็นต้น และหลังจากที่ คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาคัดเลือกเพียง 100 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมรอบ Workshop จากผู้ชำนาญการและกูรูธุรกิจ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ และได้ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบ ทาง www.gsb100tomillion.com และ www.facebook.com/gsb100tomillion ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งการทำ Workshop ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจการทำธุรกิจจริงๆ อย่างรอบด้าน พร้อมทั้งรับฟังการแชร์มุมมองจากนักธุรกิจคลื่นลูกใหม่หลายท่านที่ตั้งใจมาชี้แนะแนวทางและให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ มีข้อหัวการอบรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 

  • เรียนรู้ Business Model Creativity / โดย คุณกิติพงษ์ ธาราศิริสกุล Chief Technology Officer, Huawei Technologies
  • Inspiration talk แชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ โดย คุณอานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง AIRPORTELs
  • Inspiration talk แชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ โดย คุณณัฏฐ์นภันต์ อัครจิราธร ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง System Stone
  • Panel Talk : Q & A โดย คุณอมฤต เจิรญพันธ์ Executive Chairman HUBBA Thailand คุณอานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง AIRPORTELs คุณณัฏฐ์นภันต์ อัครจิราธร ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง System Stone 11
  • Pitching Workshop - Master Your Pitching Skill : Step 1 – 6  โดย คุณพชร ยงจิระนนท์ Managing Director / Corporate Trainer at SpeakPro Training
  • Briefing Project โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร. ที่ปรึกษาโครงการ

“โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง เป็นโครงการที่ธนาคารออมสิน จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการประกอบธุรกิจ ที่มีความโดดเด่น แตกต่าง มี Innovation สามารถแก้ Pain Point ของคนในสังคมได้ ซึ่งธนาคารจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยธนาคารส่งเสริมตั้งแต่กระบวนการให้ความรู้ บ่มเพาะธุรกิจ สนับสนุนองค์ความรู้ทางธุรกิจ จัดบิสนิเนส แมทชิ่ง อันจะนำไปสู่การจับมือทางธุรกิจ รวมถึงเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุน ทั้งการให้สินเชื่อและการร่วมลงทุนผ่าน VC (Venture Capital) ของธนาคารฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถการแข่งขันในตลาดได้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) และ SMEs Startup”  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว.

 

Rate this item
(0 votes)

Related items