IOD ประเมิน JKN Excellent ระดับ 5 ดาว ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านกำกับดูแลกิจการบริษัท

IOD ประเมิน JKN Excellent ระดับ 5 ดาว ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านกำกับดูแลกิจการบริษัท

*** ถือเป็นความภูมิใจครั้งสำคัญ สำหรับ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย หรือ JKN ได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 (CGR 2019) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ซึ่ง JKN เป็น 1 ใน 193 บริษัท จากทั้งหมด 677 บริษัท ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นสิ่งการันตีได้ว่า ‘คุณแอน-จักรพงษ์  จักราจุฑาธิบดิ์’ เป็นผู้บริหารระดับแนวหน้า ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล  JKN จึงได้เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ…

 

Rate this item
(0 votes)