PRM ได้รับการประกาศมาตรฐาน CG ระดับดีเลิศ จากสมาคม IOD

ชาญวิทย์ อนัคกุล ชาญวิทย์ อนัคกุล

PRM ได้รับการประกาศมาตรฐาน CG ระดับดีเลิศ จากสมาคม IOD

สมเป็นกับปีทองที่ทำผลงานได้โดดเด่น โดยนอกเหนือจากเรื่องของผลประกอบการแล้ว ปีนี้ บมจ.พริมา มารีน หรือ PRM ยังมีมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ จนได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จากการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (CG) ที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และมีคุณค่า เห็นแบบนี้นักลงทุนที่ถือหุ้น PRM คงต้องกด Like กันรัวๆ ให้กับผู้บริหารคนเก่งอย่าง ‘ชาญวิทย์ อนัคกุล’

 

Rate this item
(0 votes)