Print this page

ออมสินดึงกูรูธุรกิจอบรมผู้เข้ารอบ 100 ทีม ประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup

ออมสินดึงกูรูธุรกิจอบรมผู้เข้ารอบ 100 ทีม ประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

คุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อํานวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup (ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานงานอบรมผู้เข้ารอบ 100 ทีม โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปีที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ป “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยเชิญวิทยากรและกูรูธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาให้ข้อมูลและแชร์มุมมอง  เพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจและทักษะการนำเสนองานให้กับผู้เข้ารอบทุกทีม ซึ่งจะนำข้อมูลไปปรับแผนธุรกิจแล้วส่งกลับเข้ามาให้คณะกรรมการอีกครั้งเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 30 ทีม

โครงการประกวดฯ ดังกล่าว เป็นเวทีที่ธนาคารออมสินเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี นำเสนอไอเดียธุรกิจเพื่อชิงเงินทุนประเดิมในการประกอบธุรกิจ มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินทุนประเดิมถึง 1 ล้านบาท  

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล หรือความเคลื่อนไหวโครงการประกวดฯ ได้ที่ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion LINE@gsb100tomillion ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 092 247 0426-8

Rate this item
(0 votes)

Related items