CSR

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ห่วงใยมอบเงินบริจาคช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยให้กับสภากาชาดไทย

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ห่วงใยมอบเงินบริจาคช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยให้กับสภากาชาดไทย

คุณสุพร วัธนเวคิน (ซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคเหนือ โดยมี พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

 

Rate this item
(0 votes)