MQDC ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียน

คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC

MQDC ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียน ขับเคลื่อนโยบายด้านความยั่งยืนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

บรรยายใต้ภาพ : คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เยี่ยมชมนิทรรศการของ MQDC ‘Future Materials for Better Living’ ที่งานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน หรือ ASEAN Summit 2019 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ซึ่ง MQDC ได้ร่วมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “หุ้นส่วนความยั่งยืน” ของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2019 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนของประเทศและในภูมิภาคเอเซียน ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2019 ครั้งที่ 35 เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก โดย MQDC มุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนในทุกด้านและได้ใช้ความเชี่ยวชาญทางอสังหาริมทรัพย์ในการทำให้นโยบายความยั่งยืนประสบความสำเร็จทั้งในไทยและอาเซียน

คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC เผยถึงการทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศภายใต้แนวคิดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Sustainability Meeting ว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ MQDC ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน ‘หุ้นส่วนความยั่งยืน’ ของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2019  เพื่อขับเคลื่อนและผลัดดันนโยบายด้านความยั่งยืนของประเทศไทยและในภูมิภาเอเซียน งานประชุมสุดยอดผู้นำในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำบทบาทประเทศไทยในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืนที่สะท้อนออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตรงกับหลักพันธกิจ ‘For All Well-being’ ของ MQDC ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งด้านงานวิจัย นวัตกรรม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกระตุ้นและกระจายแนวคิดนี้ไปในวงกว้างเพื่อสร้างความสุขและความยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลก

นอกจากนี้ทาง MQDC ยังได้จัดแสดงนิทรรศการ ‘Future Materials for Better Living’ และได้ออกแบบและจัดทำกระเป๋าอัพไซเคิลซึ่งผลิตจากป้ายไวนิลที่ใช้ประชาสัมพันธ์สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 และการประชุมที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี เพื่อมอบให้กับผู้นำและภริยาประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน 2019 ครั้งที่ 35 และการประชุม  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Rate this item
(0 votes)