มูลนิธิแสงขอเชิญร่วมการแข่งขันการแต่งกายรีไซเคิล “Transhion is a new Fashion”

มูลนิธิแสงขอเชิญร่วมการแข่งขันการแต่งกายรีไซเคิล “Transhion is a new Fashion” ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

มูลนิธิแสงร่วมนักศึกษาสาขากลยุทธ์การสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมการแข่งขันการแต่งกายรีไซเคิลภายใต้หัวข้อ “Trashion is the new fashion” ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท โดยกิจกรรมดังกล่าวสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาพลาสติกที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต โดยกิจกรรมจะมีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00-18.00 นนน. ณ ไดมอนด์ฮอล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมีค่าบัตรผ่านประตูสำหรับบุคคลทั่วไป 400 บาท นักเรียนนักศึกษา 350 บาท รายได้หลังค่าหักค่าใช้จะมอบให้กับมูลนิธิฯ ต่อไป ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้างานได้ที่ https://www.eventpop.me/e/7251-trash

 

Rate this item
(0 votes)