CSR

มอนเดลีซ ประเทศไทย สานต่อโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) ปีที่ 7

มอนเดลีซ ประเทศไทย สานต่อโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) ปีที่ 7 มอบเงินทุนพร้อมอุปกรณ์การศึกษาแก่ สพฐ. มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่เยาวชน และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจขนมและของว่างระดับโลก เดินหน้าสานต่อโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) เป็นปีที่ 7 ตอกย้ำพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้คนในสังคม การันตีด้วยรางวัลโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 5 ปีซ้อน โดยล่าสุด มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้มอบเงินทุนพร้อมอุปกรณ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนโครงการฯ รวมมูลค่ากว่า 1,400,000 บาทให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก นายสนิท แย้มเกษร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการรับมอบ

ในโอกาสนี้ นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงโครงการสุขหรรษา (Joy Schools) ว่า “มอนเดลีซ ประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เราจึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี (Well-Being) ให้แก่เด็กและเยาวชน ตามแนวคิดหลัก 3 ประการของโครงการฯ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เราได้ดำเนินโครงการมากว่า 7 ปีแล้ว และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นนี้ต่อไป”

มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของโครงการ ได้แก่

  1. โครงการอาหารเช้าสุขหรรษา (Joy Breakfast) เพื่อจัดหาอาหารเช้าที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการให้แก่นักเรียน
  2. โครงการสร้างอาหารสุขหรรษา (Growing Joy) เพื่อสร้างแหล่งอาหารภายในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
  3. โครงการบริจาคอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่นต่างๆ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของเยาวชน โดยในปีนี้ บริษัทยังได้บริจาคอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นอย่างคอมพิวเตอร์ พัดลมสำหรับติดในห้องเรียน และสื่อสร้างสรรค์การเรียนการสอนแบบประยุกต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมทั้งด้านการศึกษาและสุขภาวะที่ดีของนักเรียน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย
  4. การจัดกิจกรรม Joy Sharing Day ที่พนักงานจิตอาสานับร้อยคน จะเดินทางไปยังโรงเรียนต่างๆ ในโครงการ เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโรงเรียน และสร้างความสุขให้น้องๆ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุกปี

นายสนิท แย้มเกษร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “หนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการคือการสนับสนุนให้เยาวชนมีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง ซึ่งรวมไปถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ดังนั้นโครงการโรงเรียนสุขหรรษาที่จัดขึ้นโดยมอนเดลีซ ประเทศไทยนั้น สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ. และนับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน  ในนามของสพฐ. ผมจึงมีความภูมิใจ และยินดีที่จะสานต่อนโยบายดีๆ แบบนี้ร่วมกับบริษัทมอนเดลีซต่อไป ผมขอเป็นตัวแทนเยาวชนกล่าวคำขอขอบคุณ และชื่นชมบริษัทมอนเดลีซอย่างสูงที่ริเริ่มโครงการนี้เพื่อมาสร้างเสริมสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

ทางด้าน นางสาวรักชนก คำวัจนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จ.นครนายก ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมในโครงการฯว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติ และดีใจอย่างมากที่โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Joy Schools เพราะทางโครงการได้ช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน โดยเงินทุนสนับสนุนโครงการอาหารเช้าสุขหรรษา ได้มาช่วยส่งเสริมโภชนาการของเด็กๆ ได้ เพราะโรงเรียนจะได้รับเงินทุนอาหารกลางวันจากภาครัฐ และโครงการนี้ก็ได้มาเติมเต็มอาหารมื้อเช้า ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ เรียนหนังสือได้อย่างมีสมาธิ รวมถึงมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้นด้วย ดิฉันขอขอบคุณบริษัท มอนเดลีซ ประเทศไทยเป็นอย่างมาก และขอให้บริษัทดำเนินโครงการดีๆ แบบนี้ไปตลอดค่ะ”

“ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณบริษัท มอนเดลีซ ประเทศไทย ที่สรรค์สร้างโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นมา ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่โรงเรียนวัดบางปรัง ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งของโครงการนี้ และรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียน ทั้งด้านโภชนาการ ความรู้ ความเป็นอยู่ อีกทั้งยังสร้างความสุขให้เด็กๆ เป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณเป็นอย่างมากครับ”  นายปกรณ์ พวงดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปรัง จ.ฉะเชิงเทรา กล่าว

ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่มอนเดลีซ ประเทศไทยได้ดำเนินโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 โรงเรียน ได้ทำการมอบทุนสำหรับดำเนินโครงการไปแล้ว 22 ทุน โดยได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่นักเรียนกว่า 2,800 คน และจากความสำเร็จของโครงการ บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ติดต่อกันถึง 5 ปีซ้อน (พ.ศ. 2558-2562) และยังได้มีการขยายผลโครงการไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

021205212
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
41446
61967
169158
1020094
1584897
21205212
Your IP: 3.235.236.13
2021-05-18 15:37