BEM รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

BEM รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารและเลขานุการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับโล่รางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 (Thailand Sustainability Investment 2019) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมี นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา อดีตประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

 

Rate this item
(0 votes)