‘ซาบีน่า’ คว้ารางวัลผลการดำเนินงานโดดเด่นจากงาน SET Awards 2019

‘ซาบีน่า’ คว้ารางวัลผลการดำเนินงานโดดเด่นจากงาน SET Awards 2019

นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในแบรนด์ “ซาบีน่า” รับรางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น (Outstanding Company Performance Awards) จาก นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น พิจารณาจากผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงิน โดย ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินการธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี

 

Rate this item
(0 votes)