เวทีสร้างยุวศิลปินปั้นคนศิลป์เลือดใหม่ ผ่านโครงการ “Young Thai Artist Award 2019” โดยมูลนิธิเอสซีจี

เวทีสร้างยุวศิลปินปั้นคนศิลป์เลือดใหม่ ผ่านโครงการ “Young Thai Artist Award 2019” โดยมูลนิธิเอสซีจี ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เชาวลิต เอกบุตร (ยืนที่ 7 จากซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี เป็นประธานในงานประกาศผล มอบรางวัล และเปิดนิทรรศการโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2562 (Young Thai Artist Award 2019) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะทั้ง 6 สาขาได้แก่ สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี โดยมี ยุทธนา เจียมตระการ (ยืนที่ 9 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และ สุวิมล จิวาลักษณ์ (ยืนที่ 12 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 5 สาขา โดยปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาวรรณกรรม

 

Rate this item
(0 votes)