มุ่งพัฒนาฯ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ

มุ่งพัฒนาฯ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมและบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นปี 2562

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล (ซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ (ขวา) บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล รับ “รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Award) และ “รางวัลบริษัทจดทะเบียน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น” Outstanding Company Performance Awards) ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2019

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ รับ 2 รางวัลเกียรติยศ ได้แก่ “รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Award) และ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น” (Outstanding Company Performance Awards) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอ ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนความสำเร็จของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดเวลา 38 ปี บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มุ่งคัดสรรและส่งมอบผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคคุณภาพมากมายให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพสูง เราไม่เคยหยุดนิ่งในการ “มุ่งพัฒนา” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น การได้รับ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น” (Outstanding Company Performance Awards)ครั้งนี้สะท้อนถึงความสำเร็จของบริษัทฯ ทั้งในด้านการสร้างแบรนด์ การทำตลาด การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
ที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากนักลงทุนและผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของพนักงานบมจ.มุ่งพัฒนาฯ ทุกคนที่ร่วมสนับสนุน และผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นองค์กรชั้นนำและเป็นที่รู้จักในระดับโลก”

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับ “รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Award) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ ครบรอบ 10 ปี ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและกลยุทธ์ในการสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ขอมอบรางวัลและความภาคภูมิใจให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ทุกคน ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมกันสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ภายใต้แนวทาง “มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับทุกช่วงวัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกครอบครัว”

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Tuesday, 03 December 2019 15:04