มอบรางวัลโครงการ X Campus Ads. Idea Contest 2019

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และมอบรางวัล โครงการ X Campus Ads. Idea Contest 2019

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมมือกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดพิธีตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัล โครงการประกวดไวรัลคลิปโฆษณาระดับประเทศ “X Campus Ads. Idea Contest 2019” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 721 ทีมจาก 56 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่าง ทุกภาคส่วนที่ได้ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริง นอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอโฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศมากถึง 15 องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล

 

Rate this item
(0 votes)