“UAC” คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติในงาน SET AWARDS 2019

“UAC” คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติในงาน SET AWARDS 2019

นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) พร้อมด้วยนายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี (ที่ 3 จากซ้าย) และเจ้าหน้าที่ บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) รับรางวัลคุณภาพแห่งปี Rising Star Sustainability Awards ซึ่งอยู่ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence และยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4  เป็นการสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ พร้อมวิสัยทัศน์ และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ที่นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการได้อย่างมั่นคง ซึ่งนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ในงาน SET AWARDS 2019 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

 

Rate this item
(0 votes)