Print this page

รัจนาการ แมเนจเม้นท์ จับมือเอสซีจี ยกระดับคุณภาพอาคารรัจนาการ อายุ 24 ปี คว้า LEED ระดับ Gold Level

รัจนาการ แมเนจเม้นท์ จับมือเอสซีจี ยกระดับคุณภาพอาคารรัจนาการ อายุ 24 ปี คว้า LEED ระดับ Gold Level ก้าวสู่อาคารรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานโลก

รัจนาการ แมเนจเม้นท์ ร่วมกับ SCG โดยทีม SCG Consulting –Green & Well ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย พัฒนาและปรับปรุง “อาคารรัจนาการ” ซึ่งเป็นอาคารที่มีอายุกว่า 24 ปี จนผ่านการรับรองมาตรฐานอาคาร LEED – Leadership in Energy and Environmental Design ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทอาคารที่อยู่ระหว่างการใช้งานในระดับ GOLD “Gold level certified LEED Version 2009–Existing Buildings : Operations and Maintenance” ได้สําเร็จ ก้าวสู่การเป็นอาคารสำนักงานที่ประหยัดพลังงาน มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งตัวอาคาร ผู้เช่าใช้อาคาร และสังคม

คุณจิทัศ ศรสงคราม กรรมการผู้จัดการบริษัท รัจนาการ แมเนจเม้นท์ จํากัด กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะออกแบบปรับปรุงอาคารรัจนาการซึ่งเป็นอาคารสํานักงานให้เช่าสูง 32 ชั้นที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ บนพื้นที่กว่า 90,000 ตารางเมตร โดยทีมบริหารมีนโยบายปรับปรุงอาคารมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งจะพัฒนาอาคารให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้อาคาร ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมาก เพราะต้องดําเนินการในระหว่างที่มีผู้เช่าเต็มทุกชั้นและต้องไม่ให้รบกวนผู้เช่าโดยเด็ดขาด รวมถึงต้องปรับปรุงอาคารให้บรรลุเป้าหมายอย่างทันเวลา จึงได้ร่วมกับเอสซีจี โดยอาคารประหยัดพลังงานได้รับการประเมินให้ได้คะแนนเต็มในหมวดการปรับปรุงพลังงาน โดยได้ค่า Energy Star Score สูงถึง 95 จากการเปลี่ยนระบบปรับอากาศใหม่ทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกเวลาเปิด-ปิด ในแต่ละพื้นที่ได้เอง และยังเลือกใช้กระจกที่มีคุณสมบัติเป็น Reflective Insulate สะท้อนทั้งแสงและความร้อนออกจากอาคาร ทั้งยังมีการติดตั้งระบบ BAS (Building Automation System) ซึ่งเป็นการควบคุมระบบการจ่ายพลังงานเป็นแบบเฉพาะพื้นที่ รวมถึงการติดตั้งหลอด LED

ซึ่งทั้งหมดนี้ ทําให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าไปได้ถึง 30% นอกจากนี้ยังมีการคํานึงถึงการมีสุขภาวะที่ดี (Well Being) ของผู้อยู่อาศัยด้วยการติดตั้งระบบ Energy Recovery Ventilation(ERV)  หรือระบบ Fresh Air  ทําให้ระบบหมุนเวียนในอากาศดีขึ้น ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย จนทำให้ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคาร LEED – Leadership in Energy and Environmental Design ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทอาคารที่อยู่ระหว่างการใช้งาน ในระดับGOLD“Gold level certified LEED Version 2009–Existing Buildings : Operations and Maintenance” ได้สําเร็จ

นอกจากนี้ ด้วยทําเลที่ตั้งใจกลางเมือง มีระบบขนส่งสาธารณะที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารลดการใช้พาหนะส่วนตัว ทั้งมีมาตรการประหยัดน้ำ โดยใช้ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งหมด และนําน้ำที่ผ่านการบําบัดและปรับปรุงคุณภาพแล้วมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และล้างพื้นลานจอดรถ ทําให้ทั้งโครงการสามารถประหยัดการใช้น้ำได้มากกว่า 30%”

ด้านคุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี  กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้ประกอบการมีความต้องการปรับปรุงอาคารที่อยู่ระหว่างการใช้งานให้มีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ดีขึ้น รวมถึงปรับปรุงให้เป็นอาคารที่คำนึงถึงสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งานอาคารด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโลก โดยเอสซีจีมีทีมงาน SCG Consulting – Green & Well ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการด้วยโซลูชั่นเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากลอย่างครบวงจร ตลอดจนส่งเสริมเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในอาคารไปพร้อมๆ กัน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องอาคารเขียว เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคารแล้ว ยังส่งผลดีในด้านต้นทุนการดำเนินโครงการที่ลดลงในระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดค่าบริหารจัดการอาคาร สร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพของการใช้อาคารดีขึ้นด้วย”

ทั้งนี้ SCG Consulting คือ บริการให้คำปรึกษาโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อธุรกิจ B2B ประกอบไปด้วย 3 ทีมหลัก ได้แก่ SCG Consulting – Green & Well บริการให้คำปรึกษาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่ดำเนินการมากว่า 9 ปี ซึ่งครอบคลุมทั้งอาคารใหม่และอาคารที่อยู่ระหว่างการใช้งาน SCG Consulting – Living Care บริการให้คำปรึกษาและออกแบบด้านเฮลท์แคร์ ครบวงจร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัย และ SCG Consulting – Energy บริการให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบและการใช้งานอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างสภาวะอยู่สบายให้กับผู้ใช้งานทุกคน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ SCG Consulting เพื่อขอรับคำปรึกษาและบริการได้ที่หมายเลข 02-586-2222 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Rate this item
(0 votes)

Related items