01Top_Towai1986

บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562

บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562

นายนิธาน ชัยเนตร (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Recognition) จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนที่มีความรับผิดชอบและคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยจัดให้มีการเผิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้สถาบันไทยพัฒน์ได้มีการพิจารณาประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนจากรายงานความยั่งยืน และรายงานในรูปแบบอื่นๆ ที่บริษัทได้จัดทำและมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

016882061
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29948
48615
291410
13491265
1308282
1941537
16882061
Your IP: 34.234.223.227
2021-02-27 14:35