3D Printing in Medical: นวัตกรรมเพื่อชีวิต

3D Printing in Medical: นวัตกรรมเพื่อชีวิต

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวผลงานนวัตกรรมและงานสัมมนา “เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดไปสู่โอกาสทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรมไทย โดย ดร.เจน ชาญณรงค์ (ซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 615 อาคารอุทยานนวัตกรรมชั้น 6 ซอยโยธี เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

Rate this item
(0 votes)