บาฟส์ รับรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award" ประจำปี 2562

บาฟส์ รับรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award" ประจำปี 2562 ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บาฟส์ นำโดย นายประกอบเกียรติ นินนาท (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award" ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ โดยการประเมินข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ที่นำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งสามารถรายงานการดำเนินกิจการที่สะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

019682390
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
34495
59722
188627
1082169
1643254
19682390
Your IP: 100.26.179.251
2021-04-21 15:36