ออล ไทย แท็กซี่ มอบรางวัล“คนขับเกรด A” ครั้งที่ 6

ออล ไทย แท็กซี่ มอบรางวัล“คนขับเกรด A” ครั้งที่ 6 เดินหน้ามอบรางวัลคนขับต่อเนื่องในปี 2563 พร้อมเปิดรับสมัครคนขับออลไทยแท็กซี่ที่มีใจรักบริการ

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล “คนขับเกรด A” ตามที่ออล ไทย แท็กซี่ได้จัดโครงการ “คนขับเกรด A” ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมรางวัลทั้งหมดจำนวน 218 รางวัล ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 รอบเดือนพฤศจิกายน ผลประเมินตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีพนักงานขับรถ ออล ไทย แท็กซี่ ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลในรอบนี้จำนวน 37 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับรางวัล ติดต่อกัน 6 ครั้ง จำนวน 7 คน ติดต่อกัน 5 ครั้ง จำนวน 7 คน , ผู้ได้รับรางวัล 4 ครั้ง ติดต่อกัน จำนวน 4 คน , ผู้ได้รับรางวัล 3 ครั้ง ติดต่อกัน จำนวน 5 คน , ผู้ได้รับรางวัล 2 ครั้ง ติดต่อกัน จำนวน 6 คน และผู้ได้รับรางวัลครั้งแรก จำนวน 8 คน พบว่ามีจำนวนคนขับแท็กซี่ของบริษัทออลไทยแท็กซี่ได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อน บริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด สู่เป้าหมายการให้บริการที่ปลอดภัย และเป็นเลิศ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของการให้บริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารสารธารณะให้เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัย และการให้บริการที่ดีเยี่ยม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและสนองนโยบายของทางราชการ

สำหรับโครงการคนขับเกรด A มีเกณฑ์การประเมินได้แก่ 1.ขับรถดีและปลอดภัยโดยบริษัทมีมาตรฐานตรวจสอบอย่างละเอียด 2.ไม่ปฏิเสธลูกค้าและรับงานตามที่บริษัทฯกำหนด 3.นำรถเข้าตรวจสมรรถนะและความพร้อมของรถตามกำหนด 4.ส่งเงินค่ารถตามกำหนด 5.ไม่เคยถูกลูกค้าร้องเรียน นอกจากนี้ บริษัทฯพร้อมเปิดรับพนักงานขับรถออลไทยแท็กซี่ที่มีใจรักการบริการ มีความรู้ความสามารถในการขับรถหรือชำนาญเส้นทาง เพื่อเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ตนเอง ผู้ที่สนใจขับรถออลไทยแท็กซี่ สมัครพร้อม รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป, สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง, สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี), บัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง) และใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ ผู้ที่สนใจต้องการขับรถออลไทยแท็กซี่ สามารถนำหลักฐานมาสมัครด้วยตนเองติดต่อที่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) แผนกสรรหาว่าจ้าง โทร. 0-2939-4999 ต่อ 1174 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook พิมพ์ @AllThaiTaxi

นางเครือวัลย์ ยังกล่าวถึง การเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้  ในการเตรียมรถแท็กซี่ให้บริการรองรับผู้โดยสารเดินทางเชื่อมต่อ ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือสนามบิน เพื่อกลับภูมิลำเนา-ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด ในวันที่ 27 ธ.ค. 62 และขากลับ วันที่ 1 ม.ค. 63 สนใจเรียกใช้บริการ ออล ไทย แท็กซี่ ติดต่อ Call Center 0-2018-9799 หรือ โบกเรียก (กรณีรถว่างและไม่มีคิวจอง) ทั้งนี้ ออลไทยแท็กซี่ มีแผนเดินหน้ามอบรางวัลคนขับเกรด A ต่อเนื่องในปี 2563 และมุ่งหวังให้พนักงานขับรถออลไทยแท็กซี่มีโอกาสเข้ารับรางวัลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้โดยสาร 

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

021255722
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
27590
64366
219668
1070604
1584897
21255722
Your IP: 3.238.99.243
2021-05-19 10:26