UAC ต้อนรับเลขารัฐมนตรีพลังงานเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จ.ขอนแก่น

UAC ต้อนรับเลขารัฐมนตรีพลังงานเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จ.ขอนแก่น

นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC พร้อมด้วย นายเฮง ทองแท่งไทย ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มเทพประทานพร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูผาม่าน และพลังงานจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (ภูผาม่าน) ขนาด 3 เมกะวัตต์ ของบริษัทย่อย ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อตอกย้ำแผนเชิงรุกทางธุรกิจในปี 2563 ตามนโยบายการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนของภาครัฐ ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ โดยมีชุมชนตำบลนาฝายและวังสวาบเข้าร่วมสนับสนุน ณ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้

 

Rate this item
(0 votes)