Print this page

ไทยยูเนี่ยน คว้ารางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยน คว้ารางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

นายภัทธชัย สนธิขันธ์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านผู้คนและการพัฒนาชุมชน ของไทยยูเนี่ยน รับมอบรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) สำหรับการรายงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

สถาบันไทยพัฒน์ และก.ล.ต. ได้มอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจของไทยเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามแนวทางของ GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการรายงานความยั่งยืน รวมทั้งรางวัลนี้ยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12.6 ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ นำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้และรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในรอบการรายงานประจำปีของบริษัท

รางวัลเกียรติคุณนี้ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความเชื่อถือได้ของเนื้อหา การสื่อสารและนำเสนอเนื้อหา

Rate this item
(2 votes)

Related items