Print this page

นครชัยแอร์ คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัย-ความสะอาด รับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

นครชัยแอร์ คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัย-ความสะอาด รับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สูงเกินค่ามาตรฐาน นครชัยแอร์ ในฐานะผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะประจำทางจึงได้กำหนดมาตรการ เพื่อลดปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากรถโดยสาร เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการคุมเข้ม เพื่อลดปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากรถโดยสาร โดยแบ่งการดำเนินมาตรการ ทั้งด้านพนักงานขับรถและการเตรียมความพร้อมของรถโดยสาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

สำหรับมาตรการป้องกัน นครชัยแอร์เพิ่มความเข้มงวดในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานโดยมีค่ามลพิษไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด มีการตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ การตรวจเช็คสมรรถภาพเครื่องยนต์ ช่วงล่าง และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน และเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะทางที่กำหนดทันทีโดยไม่รอให้เกิดการเสื่อมคุณภาพและใช้น้ำมันที่ได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดควันดำ ทำความสะอาดกรองอากาศ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง และ การตรวจสภาพรถด้วยตัวเองโดยการเร่งเครื่องเพื่อตรวจสอบค่าควันดำ ซึ่งบริษัทฯนำรถตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบก ก่อนชำระภาษีประจำปี โดยตรวจสภาพรถปีละ 2 ครั้ง ซึ่งบริษัทฯ มีการควบคุมการติดเครื่องยนต์โดยไม่จำเป็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดความหนาแน่นของฝุ่นละอองในอากาศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความสะอาดบนรถโดยสารทุกคัน ด้วยการทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในรถเป็นประจำทุกวัน เช่น ผ้าม่าน เบาะโดยสาร ผ้าห่ม ผ้าคลุมหัวเบาะ โดยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดและเครื่องดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง รวมถึงคุมเข้มความสะอาดภายในห้องรับรองผู้โดยสารที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ โดยมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งติดตั้งประตูอัตโนมัติเพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละอองอีกทางหนึ่ง

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากฝุ่นละอองจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้ว นครชัยแอร์ยังห่วงใยสุขภาพพนักงานบริการบนรถ เนื่องจากเป็นพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับเป็นผู้ให้บริการที่ใกล้ชิดผู้โดยสารมากที่สุด จึงจำเป็นต้องมีสุขภาพที่ดีเพื่อให้บริการผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อแนะนำให้พนักงานรับประทานอาหารให้เหมาะสม พักผ่อนให้เพียงพอ งดกิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยเปลี่ยนมาใช้ห้องฟิตเนสแทน เพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละอองซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของฝุ่น PM2.5 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ทั้งนี้ เนื่องจากฝุ่นควันมีการสะสมในหลายพื้นที่ ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการเดินทาง บริษัทฯ จึงมีมาตรการเพิ่มความระมัดระวังด้านการขับขี่ให้กับพนักงานขับรถ โดยกำหนดให้ลดความเร็วลงและหลีกเลี่ยงการแซง เนื่องจากฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศอาจส่งผลให้มองไม่เห็นรถที่กำลังแซง และเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย 50 เมตรเพื่อความปลอดภัย กรณีที่รถแล่นผ่านบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นให้เปิดไฟหน้าเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่

Rate this item
(0 votes)

Related items