Print this page
CSR

UAC มอบทุนอาหารกลางวันเด็กในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

UAC มอบทุนอาหารกลางวันเด็กในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC นำโดย นายสาธิต เจียศิริพงษ์กุล ผู้จัดการโรงงานพร้อมทีมงานของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) เป็นตัวแทนมอบทุนอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่โดยรอบโรงงาน PPP เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็กให้แข็งแรง มีการเติบโตพัฒนาตามเกณฑ์และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ อบต.กกแรต, อบต.ไกรนอก และอบต.ไกรกลาง จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็วๆนี้

Rate this item
(0 votes)

Related items