01Top_System

พช. เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

พช. เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมของดี อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมขับเคลื่อนศักยภาพชุมชน จัดงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนึ่งในโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ที่รวบรวมของดี วิถีเด่น จากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้แผนพัฒนาประเทศ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมมุ่งสร้างรายได้ ความเจริญ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน โดย . บางใหญ่ จ. นนทบุรี ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน  4 หมู่บ้าน คือ

  1. หมู่บ้าน บางม่วง หมู่ 2  ตำบล บางม่วง
  2. หมู่บ้าน บางโสนพัฒนา 2 หมู่ 15 ตำบล บางม่วง
  3. หมู่บ้าน บางเลน หมู่ 1 ตำบล บางเลน
  4. หมู่บ้าน วัดต้นเชือก หมู่ 4 ตำบล บ้านใหม่

ซีงได้ผ่านการสำรวจข้อมูลตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายแล้วว่า มีเอกลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว และวิถีถิ่นที่น่าสนใจ ควรค่าแก่การไปสัมผัสและท่องเที่ยว

นายชลธี ยังตรง (กลาง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เปรียบเสมือนการเปิดประตูเพื่อต้อนรับเพื่อนบ้าน และนักท่องเที่ยวจากทุกพื้นที่ ให้รู้จักกับชุมชนของอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป้าหมายของอำเภอบางใหญ่ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  ภาคประชาสังคม และชุมชน ที่นำเอาอัตลักษณ์ และวิถีถิ่น นำเสนอผ่านแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์อาหาร การแสดงท้องถิ่น  การสาธิตการทำสินค้าชุมชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาเยี่ยมเยือน  สืบทอดวิถีถิ่นให้เข้มแข็ง นำมาซึ่งรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืนอีกด้วย”

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีและอำเภอบางใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 11.00 – 21.00น. ณ วัดเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีปักธงรบ และภายในงานผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งชุดไทย พร้อมด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การออกร้านของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบางใหญ่ ซึ่งจัดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

029775706
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
18766
53217
243869
1152976
1609543
29775706
Your IP: 35.173.35.159
2021-10-21 08:59