เมดโทรนิคร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มอ. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในการผ่าตัดแผลเล็ก

เมดโทรนิคร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มอ. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในการผ่าตัดแผลเล็ก

คุณรานีวรรณ รามศิริ (กลาง) Vice President, Country Cluster 2, บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ (ซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ (ขวา) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรด้านการผ่าตัดแผลเล็ก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Rate this item
(0 votes)