ออราเคิล จัดทำแพล็ตฟอร์มโครงการ Smart Metro Grid

ออราเคิล จัดทำแพล็ตฟอร์มโครงการ Smart Metro Grid ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ระบบเมืองอัจฉริยะ

นำเสนอนวัตกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ช่วยให้ผู้บริโภคตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์

ภาพข่าว: (จากซ้าย) นายพัทธนันท์ อมตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด, นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง, นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด, นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย และ นางสาวสุวันดี เศรษฐเวคิน ผู้จัดการอาวุโส Cloud Platform Rep บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีลงนามสัญญาจ้างจัดทำระบบ Smart Metro Grid ณ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หน่วยงานรัฐบาลซึ่งดูแลกิจการด้านพลังงานและมอบบริการแก่ผู้บริโภคกว่า 4 ล้านคนในกรุงเทพฯ และสองจังหวัดในเขตปริมณฑล ประกาศให้ ออราเคิล ผู้ให้บริการระบบคลาวด์และซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจชั้นนำ เป็นผู้จัดทำระบบของโครงการ “Smart Metro Grid” ผ่านความร่วมมือกับ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด สองสมาชิกระดับแพลตินัมในเครือข่ายคู่ค้าของออราเคิล (Oracle Partner Network: OPN) พิธีลงนามสัญญาจ้างจัดทำระบบ Smart Metro Grid จัดขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง

โครงการ “Smart Metro Grid”  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของประชาชนในเขตภาคกลาง (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ผ่านการมอบบริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น โดยการไฟฟ้านครหลวงจะใช้ระบบ Oracle Database, Middleware, Oracle SPARC servers และ Oracle Utilities Software Solutions ในการตรวจดูข้อมูลพลังงานไฟฟ้าทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ลดต้นทุน และเร่งรัดกระบวนการทำงานในองค์กร นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนได้ผ่านระบบ Smart Grid Solution ของการไฟฟ้านครหลวง

Rate this item
(0 votes)