อาคารจอดรถใหม่ของศูนย์การค้าเมกาบางนา

อาคารจอดรถใหม่ของศูนย์การค้าเมกาบางนา

ปพิตชญา สุวรรณดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอฟ ดิเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารของศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารจอดรถจำนวน 8 ชั้นแห่งใหม่ของศูนย์การค้าเมกาบางนา สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ โดยสามารถจอดรถได้ถึง 2,000 คัน โดยโครงการนี้ใช้งบประมาณกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2564 และทำให้ศูนย์การค้าเมกาบางนามีที่จอดรถรวมกว่า 12,000 คัน

คำบรรยายภาพ (จากซ้าย)

จิรัฎฐ์ โสมทัต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไอทีและธุรการ, ทรงเกียรติ หาญสันติ ผู้จัดการโครงการ, พรรณวดี อดุลยานุภาพ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บัญชี และกฎหมาย, วีระพันธ์ โก ผู้จัดการโครงการ, ปพิตชญา สุวรรณดี กรรมการผู้จัดการ, พลินี คงชาญศิริ รองผู้อำนวยการ, สิรินฉัตร แสงศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ อาภาพรรณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา

Rate this item
(0 votes)