ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี เปิดตัว ไมโครชิพอัจฉริยะด้านการแพทย์

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี เปิดตัว ไมโครชิพอัจฉริยะด้านการแพทย์ ที่งาน Medical Japan Expo 2020

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมออกแบบและผลิตไมโครชิพอัจฉริยะ สำหรับอุปกรณ์ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบ่งชี้อัตลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็น 1 ใน 9 ผู้ประกอบการไทยได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Medical Device Development Expo (MEDIX OSAKA 2020) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นงานอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น นับว่าเป็นเวทีในการเชื่อมโยงและนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์อย่างครบวงจร  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Medical Japan Expo 2020 OSAKA งานแสดงสินค้านวัตกรรมทางการแพทย์และผู้สูงอายุที่ทันสมัย โดยมีผู้ประกอบการชั้นนำ 950 ราย

โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมไมโครชิพอัจฉริยะ RFID สำหรับธุรกิจด้านสุขภาพ (Smart Healthcare)  ที่สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ติดตัวผู้ป่วยเพื่อเก็บข้อมูลการรักษาและติดตามตำแหน่งผู้ป่วย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและการให้บริการที่ดีขึ้นทำให้ทั้งแพทย์และผู้ป่วย สามารถเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้นมีความปลอดภัยสูงและมั่นใจได้ถึงคุณภาพ อาทิ  Blockchain Card  ซึ่งเป็นบัตรที่ช่วยบันทึกและแชร์ข้อมูลที่เป็นประวัติของผู้ป่วยในการให้ข้อมูลกับทางโรงพยาบาล และสะดวกในการรักษากรณีที่โยกย้ายการรักษาไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันได้ตั้งตัว  และสายรัดข้อมือผู้ป่วย (Patient Wristband) ที่สามารถยืนยันสถานะ การรักษา และติดตามขั้นตอนการตรวจรักษาตั้งแต่เข้ามาลงทะเบียนจนกระทั่งเดินทางกลับบ้าน  

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมไมโครชิพอัจฉริยะ RFID ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นำไปใช้ตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจเลือดที่ถูกต้อง โดยใช้ติดกับเครื่องมือติดตามหลอดตรวจเลือดตัวอย่าง อุปกรณ์ดังกล่าวจะทำหน้าที่บันทึกขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียนหลอดเลือดให้ตรงกับผู้ตรวจ และยืนยันสถานะการจัดเก็บเลือดตามคำสั่งแพทย์ อีกทั้งยังติดตามสถานะการตรวจเลือดจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งยืนยันสถานะกับทางบุคลากรการแพทย์เพื่อจัดเก็บผล และบันทึกส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ระบุเป็นแพทย์ประจำตัวได้ในลำดับต่อไป นอกจากนี้การเพิ่มอุปกรณ์ติดตามที่หลอดเลือดตัวอย่างนี้ จะยังช่วยให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บผลการทดลองต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและลดขั้นตอนเวลาการรอคอยของผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลได้อีกด้วย 

“ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดการแพทย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งอัตราประชากรสูงอายุที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดการขยายตัวและการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกดูแลผู้สูงอายุ แนวโน้มนี้นำไปสู่การขยายตัวของอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ได้ง่ายขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น มีความสอดคล้องและตอบโจทย์กับกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดการตอบรับที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ ที่จะช่วยเป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงกับโปรแกรมที่ถูกพัฒนาจากบริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่น หรือว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เอง ” นายมานพ กล่าว 

Rate this item
(0 votes)